O "PSK"    PRENUMERATA    NAPISZ DO NAS   
Bieżący numer


Godne uwagi


Numery archiwalne


Klub Znawców PPH


Nasi Przyjaciele


Księgarnia Wysyłkowa


Stowarzyszenie "PSK"


Korona Gór Polski


Śpiewnik krajoznawcy


Kalendarz turysty


Patronaty


Konkursy


Roczniki - spis treści
WAŻNE
WIADOMOŚCI

wrzesień 2012
Jest już nowe wydanie
POZNAJ SWÓJ KRAJ 7-9/2012Warszawskie Wydawnictwo "AMOS"
dogodnie położone
na bliskim Żoliborzu

oferuje do wynajęcia
dwa
pokoje biurowe
z zapleczem

Zainteresowani
proszeni o kontakt:
tel/fax
22 663-11-46,

e-mail: biuro@amos.waw.pl

sierpień 2012
Nowa pozycja w Księgarni Wysyłkowej "AMOS"

Tomik poezji "Usłysz głos dzieci". Nagrodzone i wyróżnione wiersze nadesłane przez młodych czytelników "Płomyczka" na konkurs zorganizowany przez redakcję
z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.


KOSZULKI
KLUBU ZDOBYWCÓW
KORONY GÓR POLSKI

Tutaj przeczytasz więcej
o wprowadzonych do sprzedaży koszulkach Klubu Zdobywców
Korony Gór Polski.
adres redakcji do nr 9/2012:
01-785 Warszawa
ul. Broniewskiego 8a

czynne w godz. 9-16
tel. 22 663-87-52
fax 22 663-11-46

e-mail: psk@amos.waw.pl
konto:
PKO BP SA I O/W-wa nr
11 1020 1013 0000 0502 0004 0584    Z dniem 1 października 2012r. wydawanie "Poznaj swój kraj"
- począwszy od nr 10/2012 -
przejęła Spółka "Poznaj Swój Kraj".

Od tego też dnia nowa redakcja
mieści się pod adresem:

01-445 Warszawa, ul. Ciołka 35/47 tel. 22 299-70-74
e-mail: redakcja@poznaj-swoj-kraj.pl
www: http://www.poznaj-swoj-kraj.pl/

Pod w/w adresem załatwiać należy wszystkie sprawy związane z prenumeratą "Psk".

Jeszcze na temat "Poznaj swój kraj"

Mimo prasowej zapowiedzi i internetowej informacji o zmianie wydawcy „Poznaj swój kraj” spore grono osób, a także instytucji, dokonało wpłat na prenumeratę tego czasopisma na konto Oficyny Wydawniczej AMOS. Chcieliśmy wszystkie te wpłaty przekazać Spółce Poznaj Swój Kraj, ale jej kierownictwo nie przyjęło tej propozycji. W tej sytuacji wpłacone pieniądze zostały zwrócone nadawcom.

Przypominamy, że wpłaty na prenumeratę 2013 kierować należy bezpośrednio do Spółki Poznaj Swój Kraj.

             Archiwalne roczniki miesięcznika POZNAJ SWÓJ KRAJ
można kupić w Oficynie Wydawniczej AMOS, ul. Broniewskiego 8a, 01-785 Warszawa, (nr konta w stopce na dole strony)
w/g następujących cen:

   rok 1995 - 24 zł        rok 1996 - 24 zł        rok 2000 - 28 zł
   rok 2001 - 29 zł        rok 2002 - 29 zł        rok 2003 - 29 zł
   rok 2004 - 27 zł        rok 2005 - 54 zł        rok 2006 - 60 zł
   rok 2007 - 60 zł        rok 2008 - 60 zł        rok 2009 - 60 zł
   rok 2010 - 60 zł        rok 2011 - 66 zł
   rok 2012 (do numeru 9) - 49,50 zł

MISJA ZAKOŃCZONA
    

    Gdy dziecko kończy 18 lat wchodzi w nowy, dojrzały okres swego życia. Otrzymuje pełnię praw (ale i obowiązków) obywatelskich, wychodzi spod opiekuńczych ramion rodziców i zaczyna podejmować samodzielne decyzje, rozstrzygające o jego losie. Podobnie jest i z „Poznaj swój kraj". Wprawdzie do pełni 18 lat spędzonych pod skrzydłami Oficyny Wydawniczej AMOS brakuje tylko trzech miesięcy, ale można przyjąć, że ten okres „dzieciństwa i młodości" dobiegł końca, że rozpoczyna się nowy etap w życiu pisma.
    Mógłby ktoś powiedzieć, że popełniam w tym momencie błąd, boć przecież „Poznaj swój kraj" liczy już 55 lat. Tak, od tylu lat ukazuje się, ale swe drugie narodzenie przeżył na progu 1995 r. Wtedy to, skazany na wydawniczą śmierć, wyratowany został przez Firmę AMOS i zaczął nowe życie. Już nie jako czasopismo szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, ale tytuł adresowany do wszystkich krajoznawców polskich, od 7 do 107 lat. Wtedy też mówiono, że i tak długo nie utrzyma się przy zalewie zachodnich tytułów prasowych, jakie opanowały nasz rynek czytelniczy. Niektórzy, także przedstawiciele władz - twierdzili, że „Poznaj swój kraj" nie wytrzyma nawet roku. Tymczasem pod szyldem AMOS-u trwa już 18 lat!
    Nie był to okres radosnego dzieciństwa i młodości. Było wiele trudności i kłopotów, które pokonywaliśmy sami. Nasze wydawnictwo nigdy nie otrzymało od władz żadnej pomocy. Jedynymi sojusznikami i przyjaciółmi okazali się Czytelnicy, dla których przesłanie wypowiedziane przed laty przez twórców krajoznawstwa polskiego: „poznaj swój kraj, abyś go umiłował i był gotów dla niego do czynów ofiarnych" wciąż jest żywe i obowiązujące. To dzięki nim, kupującym wciąż nasz miesięcznik skrycie chowany pod stertą polskojęzycznych czasopism i prenumerującym go wbrew nowej modzie, także odpowiadającym na nasz apel o wsparcie finansowe poprzez wykupienie udziałów w spółce wydawniczej - „Poznaj swój kraj" istnieje.
    Dlatego dziś, kończąc nasze wieloletnie działania wydawnicze, chcemy podziękować wszystkim za przyjaźń z naszym czasopismem i wyrazić uznanie za wytrwałą wierność i pomoc w jego rozwoju. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do wielkiego grona Autorów, którzy nie otrzymując honorariów, wspierają swą twórczością kolejne wydania. To jeszcze jeden dowód na to, że nie umarły w naszym narodzie uczucia patriotyczne.

    Poznaj swój kraj" - to wyzwanie wciąż przebija się przez falę światowego uniwersalizmu, choć wielu - łącznie z najwyższymi władzami - stara się uczynić Polskę tylko regionem europejskim, bez jej chlubnej historii, jaką ruguje się nawet ze szkół, bez jej kultury i tradycji narodowej. My zaś przez te wszystkie lata staraliśmy się przybliżać rodakom piękno ojczystych stron, przypominać wspaniałe wydarzenia z przeszłości i zapomnianych często bohaterów; zachęcać do wędrówki przez polską ziemię. Słyszymy też opinie, że tworzymy pismo za trudne dla przeciętnego Polaka. Czyniliśmy to jednak z wiarą, że w niejednym obudzimy ducha miłości do kraju, do niezwykłych dokonań naszych przodków. I dlatego też w czasach, gdy turystyka bez treści stała się modnym wzorcem, w nadtytule pisma wciąż na pierwszym miejscu jest krajoznawstwo.

    Wraz z tym wydaniem Oficyna AMOS kończy swą wydawniczą misję, wraz z nią kończy swą działalność dotychczasowy zespół redakcyjny. Pozwólcie Państwo, iż w tym miejscu - jako redaktor naczelny - pożegnam się z Wszystkimi, którzy towarzyszyli mej pracy pisząc listy, e-maile, telefonując z dobrym słowem, a i nieraz z odmiennym zdaniem, lub nawet życzliwą krytyką. Jednocześnie z tym rodziła się coraz silniejsza więź, sympatia, a nawet i przyjaźń. Za to wszystko bardzo dziękuję. Na koniec serdeczne podziękowania chciałbym jeszcze złożyć Właścicielce Firmy AMOS, która ponad 20 lat poświęciła dla ratowania rdzennie polskich czasopism, a z wielkim oddaniem - choć mogła to dawno przerwać - trwała w misji utrzymania „Poznaj swój kraj".
    Od października wydawnicze dzieło kontynuować będzie Spółka „Poznaj Swój Kraj". Życzymy jej pomyślności w dalszym prowadzeniu pisma - i jeszcze większej rzeszy czytelników.
                                                                           Janusz Sapa           


Copyright © 2006-2012 AMOS