PRENUMERATA    NAPISZ DO NAS
Strona główna


Bieżący numer


Numery archiwalne


Klub Znawców PPH


Nasi Przyjaciele


Księgarnia Wysyłkowa


Stowarzyszenie "PSK"


Korona Gór Polski


Śpiewnik krajoznawcy


Kalendarz turysty


Patronaty


Konkursy


Roczniki - spis treści
Cudze chwalicie swego nie znacie...
zamek Olsztyn

W unikalnym krajobrazie, północnych obszarów Jury, wyróżnia się grzbiet skalny zwany - Słonecznymi Skałami. Na jego szczycie wznoszą się ruiny średniowiecznego zamku Olsztyn. Jest to rzadko spotykany w Polsce przykład warowni skalno-wyżynnej typu jaskiniowego. Nazwę tę zawdzięcza niezwykłemu wprost wykorzystaniu i połączeniu murów zamkowych z otaczającymi skałami oraz naturalnymi jaskiniami
i pieczarami, które prawdopodobnie dały początek starej niemieckiej nazwie zamku Holstein (dokładnie "dziurawa skała") spolszczonej później i zmienionej na Olsztyn.


KLUB ZDOBYWCÓW KGP
NADAL PRZY FIRMIE „AMOS"

     Na pierwszych stronicach "Psk" nr 7-9/2012 informujemy o zmianie wydawcy „Poznaj swój kraj". Jednocześnie spieszymy poinformować, iż Klub Zdobywców Korony Gór Polski pozostaje przy Oficynie Wydawniczej AMOS, a kierować nim będzie nadal dotychczasowy redaktor naczelny.
     Nie zmienia się także jego dotychczasowa siedziba mieszcząca się
przy ul. Broniewskiego 8a, 01-785 Warszawa, tel. 22 663-87-52.
Nadal zachowują swą aktualność adresy internetowe Klubu: www.kgp.amos.waw.pl oraz: kgp@amos.waw.pl
     Firma AMOS mająca wszelkie prawa do Korony Gór Polski i jego Klubu Zdobywców organizować będzie dalszą działalność klubową, o której informować będzie w nowoutworzonej gazecie klubowej oraz na swej stronie internetowej.
 

www.kgp.waw.pl

Wszelkie informacje na temat Korony i życia klubowego drukowane były w każdym numerze miesięcznika "Poznaj swój kraj" do wydania nr 9/2012.


Copyright © 2012 AMOS