PRENUMERATA    NAPISZ DO NAS
Strona główna


Bieżący numer


Numery archiwalne


Klub Znawców PPH


Nasi Przyjaciele


Księgarnia Wysyłkowa


Stowarzyszenie "PSK"


Korona Gór Polski


Śpiewnik krajoznawcy


Kalendarz turysty


Patronaty


Konkursy


Roczniki - spis treści

Lista obiektów uznanych
przez Prezydenta RP
za Pomniki Historii :


1. BISKUPIN

rezerwat archeologiczny

2. BOCHNIA

kopalnia soli

3. CHEŁMNO

Stare Miasto

4. CZĘSTOCHOWA

Jasna Góra -
zespół klasztoru o.o. paulinów

5. FROMBORK
zespół katedralny

6. GDAŃSK

miasto w zasięgu obwarowań
     z XVII w.

7. GDAŃSK

pole bitwy na Westerlatte

8. GNIEZNO

zespół katedralny

9. GOSTYŃ-GŁOGÓWKO
zespół klasztorny Kongregacji
Oratorium św. Filipa Neri

10. GÓRA ŚW. ANNY

zespół klasztorny wraz
z krajobrazem kulturalno-
przyrodniczym

11. GRUNWALD

pole bitwy

12. KALWARIA
ZEBRZYDOWSKA
krajobrazowy zespół
manierystyczny parku
pielgrzymkowego

13. KAMIEŃ POMORSKI

zespół katedralny

14. KANAŁ AUGUSTOWSKI
zabytkowa droga wodna

15. KANAŁ ELBLĄSKI

zabytkowa droga wodna

16. KATOWICE

osiedle robotnicze Nikiszowiec

17. KAZIMIERZ DOLNY

zespół urbanistyczno-
krajobrazowy

18. KOZŁÓWKA
zespół pałacowo-parkowy

19. KÓRNIK

zespół zamkowo-parkowy z kościołem

20. KRAKÓW

historyczny zespół miasta

21. KRZEMIONKI
kopalnie krzemienia
z okresu neolitycznego

22. KRZESZÓW

zespół d. opactwa
cysterskiego

23. LĄD

zespół d. opactwa
cysterskiego

24. LEGNICKIE POLE

pobenedyktyński zespół
klasztorny

25. LEŻAJSK

zespół klasztorny
oo. bernardynów

26. LUBIŃ
opactwo benedyktynów

27. LUBLIN
historyczny zespół
architektoniczno-
urbanistyczny

28. ŁAŃCUT

zespół pałacowo-parkowy

29. ŁĘKNICA
Park Mużakowski

30. MALBORK

zespół zamku krzyżackiego

31. NYSA

kościół św. Jakuba i Agnieszki

32. OSTRÓW LEDNICKI
ważny ośrodek z początków
państwa polskiego

33. POZNAŃ

historyczny zespół miasta

34. RACŁAWICE
teren historycznej bitwy z 1794r.

35. SREBRNA GÓRA
Twierdza Srebrnogórska -
warownia z XVIIIw.

36. STARGARD SZCZECIŃSKI
zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta

37. TARNOWSKIE GÓRY

podziemna kopalnia
rud srebrnonośnych
i Sztolnia Czarnego Pstrąga

38. TORUŃ

Stare i Nowe Miasto

39. WARSZAWA

historyczny zespół miasta
z Traktem Królewskim
i Wilanowem

40. WIELICZKA

kopalnia soli

41. WROCŁAW

zespół historycznego centrum

42. WROCŁAW

Hala Stulecia

43. ZAMOŚĆ

historyczny zespół miejski
w zasięgu obwarowań
XIX-wiecznych

44. ŻAGAŃ

poaugustiański zespół
klasztorny

45. ŻYRARDÓW

XIX-wieczna osada fabryczna

KLUB ZNAWCÓW POLSKICH POMNIKÓW HISTORII NADAL PRZY FIRMIE "AMOS"

    Uzupełniając informacje podane na str. 32 "Psk" nr 7-9/2012 spieszymy donieść, iż Klub Znawców Polskich Pomników Historii pozostaje przy Oficynie Wydawniczej AMOS, a kierować nim będzie nadal dotychczasowy redaktor naczelny, Janusz Sapa. Nie zmienia się dotychczasowa siedziba Klubu mieszcząca się przy ul. Broniewskiego 8a, 01-785 Warszawa, tel. 22 663-87-52.

    W najbliższym czasie otwarta zostanie także klubowa strona internetowa, o której wiadomość znaleźć będzie można na stronie inyernetowej oficyny: www.amos.waw.pl

==============================================

KLUBOWE OBRACHUNKI

    Mamy nadzieję, że nasz Klub Znawców PPH w najbliższym czasie wyjdzie z cienia swego starszego brata - górskiego. Postaramy się przyspieszyć produkcję kolejnych odznak, na jakie czeka już grupa miłośników zabytkowych obiektów i miejsc. Spróbujemy też zorganizować wspólne odwiedziny klubowych pomników, bo - jak podkreśla wielu -nic tak nie sprzyja rozwojowi organizacji jak bezpośrednie spotkania jej członków. Wtedy też przedstawimy pod rozwagę różne propozycje przekazywane nie tylko przez członków klubu, a zmierzające do uczynienia z tej inicjatywy swoistego ruchu nobilitowania chlubnej przeszłości naszego państwa i narodu.

    To prawda, że systematycznie powiększa się lista pomnikowych paŁaców i klasztorów, że przybywa pomnikowych pól bitewnych i miejsc chlubnych dokonań naszych przodków. Ale wciąż pozostają one „w drugiej linii", nie są eksponowane i wykorzystywane dla rozbudzania dumy z naszych osiągnięć, uczuć patriotycznych. Temu powinny służyć - co sugeruje już kilka osób - coroczne zloty klubowe, otwarte i dla innych osób. To tylko jedna z propozycji. Będzie wiec nad czym dyskutować.

==============================================

TROPAMI ZNAMIENITYCH MIEJSC

    Z wielkim uznaniem i podziwem obserwujemy poczynania Redakcji „Poznaj swój kraj" związane z popularyzacją turystyki górskiej, realizowane w ramach Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Ale to, co od niedawna pojawiło się na łamach naszego czasopisma, wprawiło nas w ogromne osłupienie. Wprawdzie przez kilka lat z uwagą czytaliśmy prezentacje kolejnych pomników historii, ale nie przypuszczaliśmy, że można z nich uczynić wielką kampanię patriotyczną. To fakt, iż status pomnika nadawany jest od kilkunastu lat, ale poza suchym rozporządzeniem nikt w tym zakresie nic nie robił, i znów pojawił się „Poznaj swój kraj" z nowym klubem znawców i wielkim apelem o szeroką promocję miejsc i obiektów, które - jak napisał redaktor naczelny - powinny być SANKTUARIAMI POLSKOŚCI. Popieramy w całej rozciągłości tę propozycję! Z uwagą też będziemy śledzić redakcyjne działania, wierząc, że ich zwolenników będzie coraz więcej. Nie wstydźmy się naszego patriotyzmu, bowiem bez niego nie byłoby - i nie będzie - Polski.

    To cytat z jednego z listów nadesłanych wraz z deklaracjami przystąpienia do Klubu Znawców Polskich Pomników Historii. W podobnym tonie wypowiedziało się wiele osób. Im i wszystkim zainteresowanym naszym przedsięwzięciem możemy zdradzić, iż nasza inicjatywa wzbudziła zainteresowanie Prezydenta RP, któremu przekazaliśmy szczegóły całej kampanii, prosząc jednocześnie o objęcie honorowego patronatu nad naszymi działaniami. Niestety, tragiczne wydarzenie z 10 kwietnia br. pod Smoleńskiem unicestwiło to zamierzenie. Ale my naszą misję pełnić będziemy, dopóki wystarczy nam sił i możliwości.

    Odnotowujemy pierwsze zgłoszenia o zakończeniu wycieczek niezbędnych dla uzyskania odznaki popularnej Znawcy PPH. I tu chcielibyśmy zwrócić wszystkim uwagę na kilka podstawowych spraw związanych z wymogami stawianymi członkom Klubu.

Po pierwsze: liczą się tylko potwierdzenia pobytu w miejscach pomnikowych od chwili przystąpienia do Klubu;
po drugie: kroniki wycieczek muszą mieć charakter trwały (nie mogą nimi być albumiki z wkładkami na ruchome zdjęcia);
po trzecie: każda relacja powinna być opatrzona datą, (także zdjęcia wklejone do kroniki).

Chcielibyśmy, aby taka dokumentacja była także miłą pamiątką dla każdego, kto będzie znawcą PPH.

==============================================

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

    Tak określiło naszą nową inicjatywę kilku autorów listów skierowanych do redakcji. Jednocześnie kilkadziesiąt osób zadeklarowało swój udział w klubie przesyłając stosowne zgłoszenia.

    Niektórzy mieli już okazję przekonać się o słuszności swej decyzji, uczestnicząc w inauguracyjnym spotkaniu klubowym, jakie zorganizowaliśmy w końcu września w Toruniu. Jednocześnie spore grono zainteresowanych zdobywaniem odznaki „Znawca Polskich Pomników Historii" zgłosiło uwagę dotyczącą niezgodności zapisu regulaminowego z listą miejsc i obiektów pomnikowych objętych odznaką. Wszystkich spieszymy uspokoić - pomników historii będzie przybywać, więc nie tylko dopełniony zostanie wymóg przypisany do złotej odznaki, ale także wzbogacony jeszcze zestaw insygniów klubowych. Wykaz wszystkich miejsc i obiektów pomnikowych zamieściliśmy w wydaniu 10-12/08 „Poznaj swój kraj" Jest on też dostępny na naszej stronie internetowej: www.psk.amos.waw.pl. Jednocześnie wielu osobom zainteresowanym podstawowymi informacjami o poszczególnych pomnikach wyjaśniamy, iż prezentowaliśmy je w kolejnych numerach „Psk", począwszy od nr 7-8/2004. Egzemplarze tych wydań są jeszcze dostępne w naszym wydawnictwie - można je zamawiać poprzez redakcję.

    Powyżej prezentujemy odznakę pierwszego stopnia - popularną, jaką można zdobyć już po poznaniu dziesięciu dowolnie wybranych Polskich Pomników Historii. Cena tej odznaki - wraz z legitymacją - wynosi 10 złotych. Opłata ta pobierana będzie przy wysyłce za zaliczeniem pocztowym, wraz z odsyłaną kroniką będącą podstawą przyznania odznaki.

    Wkrótce zaprezentujemy wersje kolejnych stopni odznaki. Jednocześnie rozpoczniemy przygotowania do organizacji wzorcowych spotkań klubowych, w których udział będą mogli brać członkowie Klubu Znawców PPH.


LISTA ZDOBYWCÓW
ODZNAKI POPULARNEJ
KLUBU ZNAWCÓW PPH

1) Roman Kapes - Rybnik
2) Marian Zając - Wodzisław Śląski
3) Wiesława Puszczyńska - Konin
4) Tomasz Puszczyński - Konin
5) Zofia Nycz - Chełm
6) Witold Kliza - Chełm
7) Artur Pomykała - Końskowola
8) Aleksandra Pomykała - Końskowola
9) Paweł Packi - Wieluń
10) Mariusz Iwański - Warszawa
11) Natalia Iwańska - Warszawa
12) Kacper Iwański - Warszawa
13) Dorota Szlendak - Świdnica
14) Piotr Pawlic - świdnica
15) Bogusław Tobolewski - Bydgoszcz
16) Ewa Lechowicz - Międzybórz
17) Witold Lechowicz - Międzybórz
18) Jerzy Matuszewski - Katowice
19) Bogdan Fałek - Koszalin
20) Alina Sikora - Kraków
21) Jan Sikora - Kraków
22) Karol Sikora - Kraków
23) Jerzy Kapciak - Radom
24) Czesław Jednoróg - Żagań
25) Sławomir Chojnacki - Żnin
26) Julianna Kot - Szczecinek
27) Roman Kot - Szczecinek
28) Natalia Bałtruszowicz - Szczecinek
29) Wojciech Bałtruszowicz - Szczecinek
30) Lech Kaźmierczak - Zielona Góra
31) Janusz Barszcz - Radom
32) Adam Piasecki - Kórnik
33) Kazimierz Menżyk - Radlin
34) Lidia Napora - Wrocław
35) Piotr Napora - Wrocław
36) szymon Napora - Wrocław
37) Piotr Napora (jr) - Wrocław
38) Artur Michalczyk - Bochnia
39) Tomasz Morawski - Koszalin
40) Krystyna Krajewska - Dąbrowa Górnicza
41) Marlena Treichel - Pokrzywno
42) Jacek Treichel - Pokrzywno
43) Genowefa Feret-Herman - Żagań
44) Danuta Kucharska - Mysłowice
45) Jan Pacześniak - Wrocław

LISTA ZDOBYWCÓW
ODZNAKI BRĄZOWEJ
KLUBU ZNAWCÓW PPH

1) Zofia Nycz - Chełm
2) Witold Kliza - Chełm
3) Jerzy Matuszewski - Katowice
4) Bogusław Tobolewski - Bydgoszcz
5) Marian Zając - Wodzisław Śląski
6) Czesław Jednoróg - Żagań
7) Bogdan Fałek - Koszalin
8) Paweł Packi - Wieluń
9) Piotr Pawlic - Świdnica
10) Dorota Szlendak - Świdnica
11) Kazimierz Menżyk - Radlin
12) Jan Pacześniak - Wrocław

==============================================

LISTA CZŁONKÓW
KLUBU ZNAWCÓW
POLSKICH POMNIKÓW HISTORII

(w/g kolejności zgłoszeń)

1) Elżbieta Wcisłek - Szczecin
2) Andrzej Wcisłek - Szczecin
3) Alicja Wcisłek - Szczecin
4) Jan Pacześniak - Wrocław
5) Tadeusz Ryszkowski - Stara Dąbia
6) Roman Kapes - Rybnik
7) Barbara Tyczyńska - Jelenia Góra
8) Jan Tyczyński - Jelenia Góra
9) Kazimierz Jankowiak - Włoszakowice
10) Janusz Barszcz - Radom
11) Edmund Bargiel - Skarżysko Kamienna
12) Tomasz Halecki - Ustka
13) Artur Michalczyk - Bochnia
14) Zofia Nycz - Chełm
15) Witold Kliza - Chełm
16) Ewa Lechowicz - Międzybórz
17) Witold Lechowicz- Międzybórz
18) Paweł Packi - Wieluń
19) Stefan Grzechnik- Kraków
20) Marian Zając - Wodzisław Śląski
21) Aldona Maziarz - Górzyca
22) Wiesław Maziarz - Górzyca
23) Stanisław Pietrusiński - Koziegłowy
24) Ewa Polańska - Stanisławów Skrzański
25) Dorota Szlendak - Świdnica
26) Piotr Pawlic - Świdnica
27) Franciszek Irek - Tarnowskie Góry
28) Bartosz Wróbel - Warzynice
29) Ryszard Bącal - Żary
30) Stanisław Mochalski - Nowy Wiśnicz
31) Jacek Dec - Kraków
32) Agnieszka Wysocka - Warszawa
33) Krzysztof Wiatr - Końskie
34) Teresa Bratkowska - Warszawa
35) Wiesław Bratkowski - Warszawa
36) Bogdan Fałek - Koszalin
37) Tomasz Morawski - Koszalin
38) Janusz Skowyrski - Stare Bielice
39) Czesław Jednoróg - Żagań
40) Leszek Bez - Kalinowice
41) Jerzy Matuszewski - Katowice
42) Andrzej Berent (†) - Warszawa
43) Małgorzata Flisek - Kozy
44) Małgorzata Gwizdek - Gdańsk
45) Bogdan Gwizdek - Gdańsk
46) Ewa Stępniewska - Warszawa
47) Mateusz Stępniewski - Warszawa
48) Bogusław Tobolewski - Bydgoszcz
49) Wiesława Puszczyńska - Konin
50) Tomasz Puszczyński - Konin
51) Sławomir Chojnacki - Żnin
52) Wiktoria Chojnacka - Żnin
53) Halina Pomykała - Końskowola
54) Artur Pomykała - Końskowola
55) Aleksandra Pomykała - Końskowola
56) Stanisław Jachym - Sobolów
57) Teresa Ciężadło - Sobolów
58) Jerzy Kapciak - Radom
59) Krzysztof Stańczyk - Warszawa
60) Julianna Kot - Szczecinek
61) Roman Kot - Szczecinek
62) Natalia Bałtruszewicz - Szczecinek
63) Wojciech Bałtruszewicz - Szczecinek
64) Iwona Krzeska - Gdynia
65) Maciej Krzeski - Gdynia
66) Roman Sobera - Łęknica
67) Jan Bieniasz - Łęknica
68) Iwona Przyślak-Knap - Łęknica
69) Piotr Knap - Łęknica
70) Leon Grzankowski - Tanawa Kolonia
71) Regina Kalbarczyk - Kozienice
72) Krystyna Kalbarczyk - Kozienice
73) Alina Sikora - Kraków
74) Jan Sikora - Kraków
75) Karol Sikora - Kraków
76) Krzysztof Smyk - Skarżysko-Kamienna
77) Rafał Umiastowski - Milanówek
78) Adam Umiastowski - Milanówek
79) Michał Pietrzak - Pruszków
80) Maciej Pietrzak - Pruszków
81) Marta Mistela - Katowice
82) Zofia Kowalska - Mysłowice
83) Mirosław Kowalski - Mysłowice
84) Elżbieta Góra- Poniatów
85) Marek Góra - Poniatów
86) Jakub Góra - Poniatów
87) Jolanta Kosiór - Staszów
88) Lech Kaźmierczak - Zielona Góra
89) Michał Marczyk - Domaniewice
90) Mariusz Iwański - Warszawa
91) Natalia Iwańska - Warszawa
92) Kacper Iwański - Warszawa
93) Bogumił Wolan - Chrzanów
94) Janusz Wolan - Chrzanów
95) Maciej Wolan - Chrzanów
96) Magdalena Wolan - Chrzanów
97) Krystyna Krajewska - Dąbrowa Górnicza
98) Grażyna Urban - Dąbrowa Górnicza
99) Adam Mendrek - Jaworze
100) Jacek Pawłowski - Warszawa
101) Andrzej Sobański - Mysłowice
102) Marek Górecki - Tuchola
103) Marian Kumiszcza - Gdańsk
104) Tadeusz Burchacki - Warszawa
105) Joanna Gołąb - Warszawa
106) Grzegorz Gołąb - Warszawa
107) Barbara Gołąb - Warszawa
108) Stanisław Gołąb - Warszawa
109) Edmund Gołąb - Warszawa
110) Katarzyna Nowak - Jaworek
111) Marcin Gabryjelski - Zawada
112) Grzegorz Kowalski - Skarżysko-Kamienna
113) Dorota Rudnicka - Grabina Radziwiłowska
114) Wiesław Walendziak - Kędzierzyn-Koźle
115) Remigiusz Bednorz - Imielin
116) Roman Domański - Swarzędz
117) Jerzy kwiatkowski - Zielona Góra
118) Adam Mazurek - Lublin
119) Danuta Kucharska - Katowice
120) Adam Piasecki - Kórnik
121) Lidia Napora - Wrocław
122) Piotr Napora - Wrocław
123) Szymon Napora - Wrocław
124) Piotr Napora (jr) - Wrocław
125) Artur Wittke - Kostrzyn n. Odrą
126) Marlena Treichel - Pokrzywno
127) Jacek Treichel - Pokrzywno
128) Ewaryst Szyszkowski - Szczecin
129) Halina Kłos - Szczecin
130) Wiesław Kostrzewa - Szczecin
131) Tomasz Hyży - Szczecin
132) Kazimierz Menżyk - Radlin
133) Ryszard Głowacki - Radlin
134) Mariola Kuczera - Rydułtowy
135) Grzegorz Kuczera - Rydułtowy
136) Bogdan Tytko - Czernica
137) Tomasz Tytko - Czernica
138) Elżbieta Matyja - Bieruń Nowy
139) Zdzisław Matyja - Bieruń Nowy
140) Beata Matyja - Bieruń Nowy
141) Bogdan Matyja - Bieruń Nowy
142) Paweł Stelmaszyk - Poznań
143) Agnieszka Jaroszyńska - Mościska
144) Tadeusz Otap - Polanówka
145) Sławomir Otap - Warszawa
146) Jan Spanili - Warszawa
147) Krystyna Betiuk - Słupsk
148) Grzegorz Betiuk - Słupsk
149) Jerzy Skibicki - Berlin
150) Robert Pyśk - Koszalin
151) Magdalena Kotowska - Szczecin
152) Artur Kotowski - Szczecin
153) Jakub Kotowski - Szczecin
154) Aleksandra Kotowska - sczecin
155) Urszula Kucharczyk - Stara Błonica
156) Krzysztof Kucharczyk - Stara Błonica
157) Szymon Kucharczyk - Stara Błonica
158) Wojciech Drozda - Warszawa
159) Janusz Milewski - Jelenia Góra
160) Agnieszka Osmelak - Szczecin
161) Leszek Osmelak - Szczecin
162) Marta Osmelak - Szczecin
163) Michał Osmelak - Szczecin
164) Jacek Zdenicki - Terpentyna
165) Bogdan S. Mąder - Malbork
166) Genowefa Feret-Herman - Żagań
167) Leszek Majkowski - Wałbrzych
168) Monika Majkowska - Wałbrzych
169) Ewa Brzozowska - opole
170) Katarzyna Góra - Poniatów
171) Waldemar Grzędziak - Syców
172) Artur Lewandowski - Poznań
173) Zofia Goliat - Łagów
174) Justyna Goliat - Łagów
175) Monika Goliat - Łagów
176) Rafał Graczkowski - Bieliny
177) Elżbieta Nowacka - Koszalin
178) Bronisław Sulkowski - Gdańsk
179) Mateusz Sulkowski - Gdańsk
180) Marianna Sulkowska - Gdańsk
181) Elżbieta Setecka - Jelenia Góra
182) Magda Skibińska - Częstochowa
183) Rafał Skibiński - Częstochowa
184) Piotr Targowski - Będzin
185) Czesław Wodecki - Wodzisław Śląski
186) Andrzej Kuśnierz - Racibórz
187) Bernadetta Tokarczyk - Urzędów
188) Krzysztof Tokaczyk - Urzędów
189) Anna Tokarczyk - Urzędów
190) Tomasz Michalski - Legnica
191) Daniel Tokarczyk - Urzędów

aktualizacja listy: kwiecień 2013

==============================================

KLUB ZNAWCÓW
POLSKICH POMNIKÓW HISTORII

    W wydaniu „Poznaj swój kraj" nr. 7-9/08 zamieściliśmy artykuł podsumowujący kilkuletni cykl naszych publikacji prezentujących Polskie Pomniki Historii. Pisaliśmy w nim także o potrzebie otoczenia tych miejsc i obiektów większą dbałością, szerszego ich popularyzowania, a nawet uczynienia z nich swoistych sanktuariów przeszłości, w których krzewiona byłaby wiedza
o dziejach naszego państwa i narodu. Do tej wielkiej, ogólnokrajowej akcji prowadzonej zarówno przez władze centralne na czele z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i władze terenowe z samorządami
i stowarzyszeniami regionalnymi, chcemy dołożyć własną cegiełkę, którą będzie KLUB ZNAWCÓW POLSKICH POMNIKÓW HISTORII.

    Jego członkami będą mogli zostać wszyscy wzbogacający swą wiedzę o obiektach i miejscach nobilitowanych decyzjami Prezydenta RP, odwiedzający je i utrwalający swe przeżycia związane z tymi wizytami w kronikach wędrówki szlakiem pomników historii. Kroniki te staną się podstawą do przyznawania kilkustopniowych odznak krajoznawczych, nadawanych przez naszą redakcję. Grono osób szczycących się odznakami najwyższego stopnia tworzyć będą areopag doradców wspomagających redakcję w krzewieniu całego przedsięwzięcia, a także służących instytucjom i organizacjom radami wzbogacającymi atrakcyjność pomnikowych miejsc.

    Prezentując ideę Klubu Znawców jednocześnie ustanawiamy ODZNAKĘ ZNAWCY POLSKICH POMNIKÓW HISTORII: Jest ona czterostopniowa. Ma zachęcać do kolejnego poznawania wszystkich miejsc pomnikowych. Szczegółowe zasady działania Klubu oraz przyznawania odznaki Znawcy określa regulamin zamieszczony poniżej.

   Klub Znawców Polskich Pomników Historii to kolejna - po Klubie Zdobywców Korony Gór Polski - inicjatywa redakcyjna zachęcającą Polaków do wędrówek i poznawania naszej ziemi ojczystej. O ile pierwsze przedsięwzięcie skoncentrowało się na południowych, górzystych terenach Polski, to nowe zaproszenie obejmuje swym zaięgiem także pozostałe rejony kraju. Dość często dopominali się o taką propozycję szczególnie ci, którzy preferują wędrówki po terenach nizinnych, a także rejonach pagórkowatych. Chcielibyśmy, aby ta nasza propozycja spotkała się z zainteresowaniem wszystkich turystów, a nade wszystko dzieci i młodzieży skupionej w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych. W przypadku gotowości zbiorowego przystąpienia ich do Klubu Znawców Polskich Pomników Historii redakcja traktować będzie ten udział na zasadach analogicznych jak w przypadku rodzin.

    Życzymy wszystkim niezapomnianych przeżyć w czasie wizyt w miejscach i obiektach pomnikowych.


ZASADY
DZIAŁANIA
KLUBU ZNAWCÓW
POLSKICH POMNIKÓW
HISTORII

1. Klub zrzesza osoby: - pragnące posiąść wiedzę o Polskich Pomnikach Historii: - poznające je w czasie własnych wycieczek, a także rajdów i imprez krajowych - szczycące się osiągnięciami w tym zakresie, potwierdzonymi odznaką klubową - z jej kolejnymi stopniami.

2. Celem Klubu jest:
- szerzenie wiedzy o Polskich Pomnikach Historii:
- zachęcanie Polaków, a także przedstawicieli innych państw
  do poznawania i pogłębiania znajomości miejsc
  i obiektów pomnikowych;
- wpajanie członkom Klubu, a także sojusznikom tej idei dumy
  płynącej z roli Pomników Historii w dziejach naszej Ojczyzny
  oraz osiągnięć naszych przodków związanych z nimi;
- sprzyjanie tworzeniu lepszych warunków do aktywnego
  wędrownictwa szlakiem tych pomników;
- organizowanie różnego typu przedsięwzięć służących szerzeniu
  idei klubowych;

3. Klub działa przy Oficynie Wydawniczej AMOS która jest organizatorem wszelkich poczynań związanych z promocją Klubu Znawców Polskich Pomników Historii, w tym działań niezbędnych do weryfikacji i przyznawania kolejnych odznak Znawcy Polskich Pomników Historii.

4. Członkiem Klubu może zostać osoba powyżej 7 roku życia, gotowa do realizacji idei klubowych i zdobywania odznaki Znawcy, potwierdzająca to odpowiednim zgłoszeniem przekazanym Oficynie Wydawniczej AMOS. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację przystąpienia do Klubu potwierdzają rodzice lub prawni opiekunowie.

5. Wraz ze zgłoszeniem kandydat do Klubu Znawców dokonuje wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł. Dzieciom i młodzieży uczącej się przysługuje przy tej opłacie zniżka 50-procentowa.

6. Osoba przyjęta do Klubu rozpoczyna cykl wycieczek do miejsc pomnikowych sporządzając z nich dokumentację w postaci własnej kroniki z potwierdzeniami pobytu (pieczęciami). Dopuszcza się tworzenie jednej kroniki dla całej rodziny przystępującej do Klubu, przy czym pobyt wszystkich
w pomnikowym miejscu powinien być potwierdzony zdjęciem
(-ami). Pobyty w miejscach pomnikowych zalicza się od dnia przystąpienia do Klubu.

7. Członek Klubu może uczestniczyć we wszystkich imprezach, wycieczkach organizowanych przez redakcję po cenach podstawowych.

8. Czas zdobywania kolejnych odznak Znawcy Polskich Pomników Historii jest nieograniczony.

9. Wprowadza się następujące stopnie Odznaki „Znawca Polskich Pomników Historii".
- popularną - po poznaniu 10 pomników
- brązową - po poznaniu 20 pomników
- srebrną - po poznaniu 30 pomników
- złotą - po poznaniu 40 pomników
Wraz z każdą odznaką Znawca otrzymuje stosowną legitymację, przy czym dokument ten wystawiany przy najwyższym stopniu (odznaka złota), zawierać powinien zdjęcie Znawcy. Zarówno odznaki, jak i legitymacje są odpłatne.

10. Starający się o przyznanie odznaki zgłasza to na specjalnym druku (wzór dostępny w internecie), załączając jednocześnie kronikę dostarczaną lub przesyłaną drogą korespondencyjną do Oficyny Wydawniczej AMOS (01-785 Warszawa,
ul. Broniewskiego 8a). Po weryfikacji tą samą drogą zwracane będą kroniki oraz przesyłane odznaki i legitymacje, w systemie za zaliczeniem pocztowym rekompensującym koszt przesyłki.

11. Zdobywcy odznak najwyższego stopnia tworzą w każdym roku Zespół Doradców, ogłaszany przez Oficynę Wydawniczą AMOS. Zespół ten może inicjować badania naukowe, akcje promocyjne i imprezy wzbogacające znajomość Polskich Pomników Historii, a także współorganizować z redakcją spotkania klubowe.

12. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Klubu Znawców, w tym także decyzje o nadawaniu odznak publikowane będą na łamach wydawnictwa klubowego. Roczna prenumerata tego czasopisma powiązana jest ze specjalną kartą upoważniającą do korzystania z różnych przywilejów, w tym 30-procentowych zniżek za noclegi w obiektach rekomendowanych przez redakcję.


Tu przygotowana do wydruku:
DEKLARACJA przystąpienia do Klubu

( Wpłatę wpisowego w wysokości 20 zł należy dokonać przekazem pocztowym lub przelewem - także internetowym
- na konto Firmy AMOS - wydawcy "Psk":
PKO BP 11 1020 1013 0000 0502 0004 0584,
z dopiskiem: "wpisowe PPH")

Tu przygotowany do wydruku:
Wniosek w sprawie przyznania odznaki Znawca PPHCopyright © 2007-2012 AMOS