PRENUMERATA    NAPISZ DO NAS
Strona główna


Bieżący numer


Numery archiwalne


Klub Znawców PPH


Nasi Przyjaciele


Księgarnia Wysyłkowa


Stowarzyszenie "PSK"


Korona Gór Polski


Śpiewnik krajoznawcy


Kalendarz turysty


Patronaty


Konkursy


Roczniki - spis treści
Cudze chwalicie swego nie znacie...spływ Dunajcem

Jak głosi legenda Dunajcem spłynął w dawnych czasach król Władysław Jagiełło. Natomiast towarzysko zaczęto spływać od początku XIX wieku. Zrazu był to spływ dla gości zamku Dunajec w Niedzicy i dworu
w Czorsztynie, a następnie dla gości przybywających na leczenie do zdrojowiska szczawnickiego. Popularność spływu rosła wraz
z pierwszymi wzmiankami, relacjami
i opisami w prasie. Początkowo spływano na dość ryzykownie wyglądających dwojakach - czółnach dłubankach, później dodano kolejne czółna wiązane wikliną - powstały trojaki i czworaki, a współcześnie spływa się na bezpiecznych piątkach, które zabierają 10 - 12 pasażerów.


fragment pałacu w Dowspudzie

Wzniesiony przez L.M. Paca w latach 1820-1823, na prawym brzegu
rz. Rowspudy - w miejscu dawnego dworu - pałac w stylu neogotyckim wraz z ogrodem angielskim. Budowniczym pałacu był włoski architekt Henryk Markoni.
Po konfiskacie Dóbr Dowspudzkich Pałac Paca uległ ruinie. Zachowały się jedynie portyk bramy wjazdowej
i jedna z narożnych wieżyczek,
zwana Wieżą Bocianią .
Powstało
STOWARZYSZENIE "POZNAJ SWÓJ KRAJ"

    1 lipca 2006r. w warszawskim Muzeum Sportu i Turystyki odbył się zjazd założycielski nowej organizacji krajoznawców polskich, której utworzenie zainicjowała redakcja "Poznaj swój kraj"

I właśnie nazwę miesięcznika uczestnicy zjazdu wybrali spośród siedmiu propozycji, uchwalając powstanie STOWARZYSZENIA "POZNAJ SWÓJ KRAJ". Zgodę na użyczenie tej nazwy (zastrzeżonej w Urzędzie Patentowym RP) wyraziło kierownictwo Firmy AMOS, wydającej miesięcznik. Obwarowane to zostało wymogiem ścisłej współpracy Stowarzyszenia z czasopismem, które odtąd staje się podstawowym źródłem informacji o działalności Stowarzyszenia.
    Wiele czasu zajęło uczestnikom zjazdu uchwalenie statutu organizacji. Spośród trzech wersji propozycji dokumentu regulującego zasady i formy działania Stowarzyszenia, wybrano wersję przewidującą możliwość tworzenia terenowych oddziałów - miejskich i gminnych oraz powiatowych i wojewódzkich.
Zgodnie z decyzją zjazdu członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba mająca minimum 12 lat, mieszkająca w kraju lub poza jego granicami. Statut przewiduje możliwość prowadzenia działalności również w środowiskach polonijnych, celem zacieśniania ich więzi z Macierzą.
    Wśród celów i zadań zaakceptowanych przez zebranych znalazło się:

  popularyzowanie wiedzy o histori naszego kraju
  kultywowanie tradycji narodowych i zwyczajów regionalnych
  wpajanie dumy z tysiącletniego dorobku państwa
  dążenie do uczynienia krajoznawstwa wzorcową formą rozbudzania
     miłości do dużej i małej Ojcowizny każdego Polaka
  podejmowanie różnych kampanii i akcji służących rozwojowi
     świadomości narodowej i obywatelskiej spajającej naród i wspólnoty
     lokalne
  organizowanie kształcenia kadr nauczycieli ojczystego kraju.

Po uchwaleniu statutu dokonano wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Przy jednym głosie wstrzymującym się, na prezesa Stowarzyszenia
powołano Janusza Sapę, redaktora naczelnego "Poznaj swój kraj", autora idei utworzenia organizacji.
     Następnie dokonano wyboru członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Głównego Sądu koleżeńskiego.
     Po przyjęciu wstępnych propozycji zadań, jakie realizowane bedą
w najbliższym czasie (są wśród nich inicjatywy związane ze stuleciem narodzin polskiego ruchu krajoznawczego), a które uzupełnione propozycjami jakie mogą jeszcze zgłosić członkowie-założyciele Stowarzyszenia, uchwali w ostatecznej wersji Zarząd Główny.
W końcowej części zjazdu podjęto uchwałę w sprawie wysokości opłat
i składek członkowskich.

Wynoszą one:
* wpisowe - 20zł obowiązujace wszystkich wstepujacych do Stowarzyszenia (z wyjątkiem członków-załozycieli)
* składka członkowska - 5zł/miesiąc tj. 60zł/rok.

Jednocześnie zjazd zdecydował o 50-procentowych zniżkach w tych opłatach, przysługujących uczniom i studentom, emerytom i rencistom oraz żołnierzom służby zasadniczej.

    Zamykając pracowite obrady zjazdu, nowowybrany prezes serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i zaangażowanie w realizację idei, jednocześnie zaapelował do wszystkich krajoznawców polskich o poparcie dla Stowarzyszenia i udział w jego pracach

Zainteresowanych szerszą informacją odnośnie bieżącej działalności Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj" zapraszamy na stronę:

www.stowpsk.waw.pl

Copyright © 2006-2012 AMOS